Wat is karate?


Kata

Een Kata is een schijngevecht bestaande uit een vaste serie technieken. Hiermee beeldt de karateka een gevecht uit tegen een denkbeeldige tegenstander.

Iedere kata heeft haar eigen betekenis. Kata werd oorspronkelijk ontwikkeld om technieken en gevechtssituaties (met meerdere tegenstanders) te trainen en te perfectioneren. Het is tegenwoordig ook een wedstrijdvorm. De karateka wordt hierbij beoordeeld op aspecten als kracht, juiste uitvoering van techniek, ritme, balans, ademhaling en uitstraling. De karateka moet zekerheid en zelfvertrouwen uitstralen. Het is belangrijk dat de karateka zich inleeft in het Kata en niet alleen de vorm van de technieken uitvoert. Tijdens wedstrijden kennen we de onderdelen Kata individueel en Katateam. Een Katateam bestaat uit 3 personen die synchroon de Kata uitvoeren, eventueel gevolgd door de Oyo Bunkai. (Uitleg van de Katatechnieken met tegenstanders)

Benieuwd? Hieronder hebben we twee leuke filmpjes gezet, die je een goed beeld geven van Kata individueel en Katateam.

Video van het onderdeel Kata tijdens WKF World Karate Championships 2012 (Jonathan Mottram met Kata Gojushiho Sho tegen Luca Valdesi met Kata Gankaku)

Video van het onderdeel Katateam tijdens WKF World Karate Championships 2014 (Team Egypte met Kata Unsu inclusief Oyo Bunkai)

Andere Karate onderdelen

Kihon

Kumite

Jutsu

Do

Wil jij je ook inschrijven voor de lessen Karate?

Inschrijven