De vereniging

Budosport Heerlen is een Karatevereniging met ongeveer 100 leden. Hieronder vind je informatie over het ontstaan en de historie van Budosport Heerlen, het huidige bestuur en de geldende Dojo-regels.

 

De vereniging is in 1975 ontstaan. In eerste instantie was de vereniging een Judo club, afdeling van Nippon Sport.
In 1983 is de judo vereniging met daarnaast een kleine karate afdeling afgesplitst van Nippon Sport.
Dientengevolge was er ook een naamswisseling naar Budo-Sport “Heerlerbaan”.
De vereniging is in die periode aangesloten bij de Nederlandse Culturele Sportbond.
Roger Meertens, Dirk Gillissen en Pieter Overeem hebben hier hun rijkserkende diploma’s karate instructeur behaald.

In 2000 hebben wij een groot internationaal toernooi georganiseerd onder de vlag van de NCS.

In 2002 is de overstap gemaakt naar de Karatedo Bond Nederland.
In 2003 is er, onder de vlag van de KBN een groot toernooi georganiseerd.
In 2008 heeft de hoofdtrainer Roger Meertens ook bij de Karatedo Bond de hoogste opleiding tot Karate leraar voltooid.
In 2009 heeft Saskia Hol de opleiding Dojo assistent niveau 2 bij de Karate Bond Nederland afgerond.
Hierdoor was de vereniging één van de drie karateclubs uit heel Limburg met een rijkserkend leraar binnen de Karatedo Bond Nederland.

In 2013 is deze naam veranderd in Budosport Heerlen, de vereniging bestond toen uit ongeveer 180 leden. Daarvan waren toentertijd 80 karate leden.

In 2015, bij ons 40-jarig bestaan hebben wij een groot Open Zuid Nederlands kampioenschap georganiseerd in het Heerlense. Dit was een groot succes.

In 2016 heeft het Karate een Olympische erkenning gekregen en de organisatie waarbij wij zijn aangesloten staat direct gelieerd aan de WKF (World Karatedo Federation).

Sinds juli 2016 is het karate zelfstandig en mag zich gelukkig stellen met bijna 100 trouwe leden.

In de loop der jaren zijn ongeveer 25 zwarte banders en meerdere nationale- en internationale kampioenen opgeleid.

Jaarlijks zijn er clubkampioenschappen en sinds 2016 organiseren wij twee keer per jaar een karateweekend.
Voor de jeugd t/m 15 jaar is er ook jaarlijks een Open toernooi, hierbij nodigen wij enkele bevriende clubs uit.

 

Het bestuur van Karatevereniging Budosport Heerlen bestaat uit 3 personen. Je kunt het bestuur mailen via info@budosportheerlen.nl. Op deze pagina stellen de bestuursleden zich voor.

Bestuur

Patrick van der Heijden


Voorzitter en penningmeester

 • Beoefent karate sinds: 1988
 • Voorzitter en penningmeester sinds: 2013
 • Telefoonnummer: 06-52584754

Stuur een mail

Saskia Hol


Secretaris

 • Beoefent karate sinds: 1987
 • Secretaris sinds: 2013
 • Telefoonnummer: 06-21143198

Stuur een mail

Roger Meertens


Bestuurslid

 • Beoefent karate sinds: 1984
 • Bestuurslid sinds: 2016
 • Telefoonnummer: 045-5711326

Stuur een mail

Dojo Regels

 • Ieder lid moet steeds zorg dragen voor een schoon lichaam en zorgen dat de nagels van handen en voeten kort geknipt zijn.
 • Het lid zal de eer van de vereniging nooit schaden, doch alleen bevorderen.
 • Een lid dat zich schuldig maakt aan wangedrag wordt geroyeerd.
 • Elk nieuw lid wordt verplicht om via automatische incasso de maandelijkse contributie te betalen.
 • Het lesgeld dient steeds voor de 10e van elke maand betaald te zijn; ook tijdens vakanties en erkende feestdagen moeten de lessen worden doorbetaald.
 • Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de contributie verplichting.
 • Het beëindigen van het lidmaatschap kan op de eerste dag van de volgende maand. Indien er een achterstand in de contributiebetaling is, dien je deze eerst te voldoen alvorens je je kunt uitschrijven.
 • Elk lid moet bereid zijn een sportkeuring te ondergaan, alvorens hij/zij tot Budosport Heerlen toetreedt.
 • De vereniging is niet verantwoordelijk voor het achterlaten, zoekraken en/of beschadigen van persoonlijke eigendommen.
 • Voor ongelukken tijdens de trainingen, wedstrijden, demonstraties en clubactiviteiten zal niemand aansprakelijk gesteld kunnen worden. Deelname gebeurt geheel op eigen risico.
 • Elk lid verklaart zich bereid om na een maand in witte karate kleding te verschijnen.
 • Voor de eigen veiligheid en die van anderen is het niet toegestaan om tijdens de trainingen sieraden (bijvoorbeeld kettingen, armbanden, ringen, piercings en dergelijke) te dragen en kauwgum of ander snoep te nuttigen.
 • Het dragen van enige vorm van straatschoeisel in de zaal is niet toegestaan.
 • Bij aanmelding bij Karatevereniging Budosport Heerlen dient elk lid ook zorg te dragen voor de aanmelding van het bondslidmaatschap (KBN).
 • Tijdens de trainingen zijn bezoekers aan de kant zo stil mogelijk en zo min mogelijk storend.

Huishoudelijk reglement is vastgesteld door het bestuur van Karatevereniging Budosport Heerlen