Wat is karate?


Do

Het Do principe is de weg die we allemaal moeten afleggen om de technieken goed onder de knie te krijgen. Hierdoor krijgen de karateka’s een vorm van discipline die ook binnen de maatschappij zijn vruchten zal afwerpen.
Door het beoefenen van Karate Do binnen Budosport Heerlen wordt er een sfeer gecreëerd waarbij iedereen gelijk is en elkaar helpt om samen verder te komen. Voor arrogantie is er bij ons geen plek.
Met andere woorden: wij vormen een familie waarin iedereen zich thuis kan voelen om samen de weg af te leggen (DO) naar een beter wezen.
Zoals Funakoshi Sensei (grootmeester Shotokan karate) ooit zei over het Karate Do (de weg van de lege hand): “Zoals een gladde spiegel alles weerspiegeld en een stil vallei ieder geluid weerkaatst,
zo moet een karate beoefenaar zichzelf leeg maken van hebzucht en egoïsme om in elk conflict dat het in zijn leven ontmoet, zo juist mogelijk te kunnen reageren. Dit wordt in het Karate verstaan onder ‘leeg’.”.
Wij volgen ook de volgende visie: Volgens Funakoshi was het uiteindelijke doel van karate, het verbeteren van het karakter van de beoefenaar. De eigen angst of woede onder controle houden,
teneinde de baas te zijn over een eventueel conflict. De karatetraining helpt ook bij het in stand houden van een vlijtige houding en is zodoende ook gezond voor zowel lichaam als geest.

Andere Karate onderdelen

Kihon

Kata

Kumite

Jutsu

Wil jij je ook inschrijven voor de lessen Karate?

Inschrijven