Karate is voor


Senioren


Leeftijd: 13+

In onze seniorengroep trainen momenteel karateka’s in de leeftijd van 13 tot 60 jaar. De groep bestaat uit zowel beginners als gevorderden. Karate is zeker ook geschikt om op oudere leeftijd mee te starten. Heb je interesse? Dan nodigen we je van harte uit om twee gratis proeflessen mee te komen doen.

Drie keer per jaar starten we bij voldoende interesse met een beginnersclass Karate voor iedereen vanaf 13 jaar. In 10 weken tijd leer je dan de basis van het Karate zodat je makkelijk kunt instromen in de seniorengroep. De eerstvolgende groep start op woensdag 7 september 2022 van 18.45 tot 19.45 uur. Heb je interesse? Mail dan naar Saskia.Hol@gmail.com of stuur een Whatsapp bericht naar 06-21143198.

Trainingstijden

 • Maandag 18.30 tot 19.30 uur (wedstrijdtraining kumite/ vanaf gele band)
 • Maandag 19.30 tot 21.00 uur DAN-examen training, ter voorbereiding DAN examens.
 • Woensdag 18.45 tot 19.45 uur Beginnerscursus 13+
 • Woensdag 20.00 tot 21.15 uur Senioren training (13 jaar en ouder)

 • Zaterdag 10.45 tot 11.45 uur Beginners en gevorderden training (13 jaar en ouder)

Trainingslocatie

Wij trainen in de gymzaal van de Broederschool en de Vrije School in de wijk Molenberg in Heerlen.

Het adres is:
Kerkraderweg 9
6416 CC Heerlen

Bekijk op de kaart

Contributie

Een vereniging kan niet voortbestaan zonder het innen van contributies.

Jeugd t/m 12 jaar Kosten per maand
Karate € 14,-
Wedstrijdtraining + € 5,-
13 jaar en ouder Kosten per maand
Karate € 17,-
Wedstrijdtraining + € 5,-

Exameneisen

Eisen om deel te nemen aan een slip- of kyu examen:

 • de kandidaat heeft géén contributie achterstand;
 • de kandidaat maakt ruim voldoende trainingsuren;
 • de kandidaat zet zich tijdens de reguliere trainingen optimaal in;
 • de kandidaat is (vanaf de oranje band) lid van de Karatedo Bond Nederland;
 • de kandidaat neemt deel aan de clubkampioenschappen;
 • de kandidaat neemt deel aan de door de vereniging/sportschool georganiseerde karate activiteiten (bijvoorbeeld stages en toernooien).

Eenmaal per jaar mogen alle leden op examen, dit is in januari. Leden die twijfelen kunnen bij de trainers informeren. Voor de zomerstop mogen alleen, door de trainers geselecteerde leden, deelnemen aan de slip- of kyu examens.

Uitgangspunten bij de beoordeling

 • de kandidaat wordt met een positieve blik beoordeeld
 • er wordt rekening gehouden met zenuwen, leeftijd, enz.
 • de uitvoering moet een zichtbare trainingservaring weergeven

Afhankelijk van het aantal gevolgde trainingen en de trainingsinzet mag je deelnemen aan een volgend examen. In principe mag je, indien je (tenminste) twee keer per week intensief traint, ieder half jaar op examen gaan. Vanaf blauw kan die tussentijd langer zijn. Dit hangt o.a. af van je capaciteiten, inzet en natuurlijk aanwezigheid tijdens de trainingen.

Leden die opgaan voor bruin of zwart adviseren wij om, naast de reguliere trainingen, met regelmaat deel te nemen aan de speciale KATA- en KUMITE trainingen.

De trainers behouden zich het recht om meerdere tussenstappen te vragen aan de examenkandidaten. Denk bijvoorbeeld aan meerdere slips.

Download hier de exameneisen voor alle graduaties

Dojo Regels

 • Ieder lid moet steeds zorg dragen voor een schoon lichaam en zorgen dat de nagels van handen en voeten kort geknipt zijn.
 • Het lid zal de eer van de vereniging nooit schaden, doch alleen bevorderen.
 • Een lid dat zich schuldig maakt aan wangedrag wordt geroyeerd.
 • Elk nieuw lid wordt verplicht om via automatische incasso de maandelijkse contributie te betalen.
 • Het lesgeld dient steeds voor de 10e van elke maand betaald te zijn; ook tijdens vakanties en erkende feestdagen moeten de lessen worden doorbetaald.
 • Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de contributie verplichting.
 • Het beëindigen van het lidmaatschap kan op de eerste dag van de volgende maand. Indien er een achterstand in de contributiebetaling is, dien je deze eerst te voldoen alvorens je je kunt uitschrijven.
 • Elk lid moet bereid zijn een sportkeuring te ondergaan, alvorens hij/zij tot Budosport Heerlen toetreedt.
 • De vereniging is niet verantwoordelijk voor het achterlaten, zoekraken en/of beschadigen van persoonlijke eigendommen.
 • Voor ongelukken tijdens de trainingen, wedstrijden, demonstraties en clubactiviteiten zal niemand aansprakelijk gesteld kunnen worden. Deelname gebeurt geheel op eigen risico.
 • Elk lid verklaart zich bereid om na een maand in witte karate kleding te verschijnen.
 • Voor de eigen veiligheid en die van anderen is het niet toegestaan om tijdens de trainingen sieraden (bijvoorbeeld kettingen, armbanden, ringen, piercings en dergelijke) te dragen en kauwgum of ander snoep te nuttigen.
 • Het dragen van enige vorm van straatschoeisel in de zaal is niet toegestaan.
 • Bij aanmelding bij Karatevereniging Budosport Heerlen dient elk lid ook zorg te dragen voor de aanmelding van het bondslidmaatschap (KBN).
 • Tijdens de trainingen zijn bezoekers aan de kant zo stil mogelijk en zo min mogelijk storend.

Huishoudelijk reglement is vastgesteld door het bestuur van Karatevereniging Budosport Heerlen

Trainers

Roger Meertens


HoofdTrainer karate

 • Geboortedatum: 06-06-1967
 • Graduatie: 5e Dan Shotokan karate KBN/WKF
 • Bevoegdheden: Rijksgediplomeerd leraar karatedo KBN (niveau 4 volgens de KSS), Trainer Rots en water (Gadaku Instituut), Lid Nationale Dan commissie van de Karatedo Bond Nederland, Lid in de Orde van Oranje Nassau (2006)
 • Beoefent karate sinds: 1984
 • Geeft les in karate sinds: 1986
 • Beroep: Leraar en staatsexaminator wiskunde Havo/Vwo
 • Telefoonnummer: 045-5711326

Stuur een mail

Saskia Hol


Trainer karate

 • Geboortedatum: 07-12-1977
 • Graduatie: 2e Dan Shotokan karate KBN/WKF
 • Bevoegdheden: Gediplomeerd Dojo assistent KBN
 • Beoefent karate sinds: 1987
 • Geeft les in karate sinds: 2006
 • Beroep: Adviseur Werkgeversdiensten, Werkbedrijf UWV Heerlen
 • Telefoonnummer: 06-21143198

Stuur een mail

Dirk Gillissen


Trainer karate

 • Geboortedatum: 04-08-1975
 • Graduatie: 1e Dan Shotokan karate KBN/WKF
 • Bevoegdheden: Gediplomeerd Dojo assistent KBN
 • Beoefent karate sinds: 1986
 • Geeft les in karate sinds: 1998
 • Beroep: Osteopaat
 • Telefoonnummer: 06-29547026

Stuur een mail

Rutger van de Mortel


Assistent – Trainer karate

 • Geboortedatum: 02-09-1994
 • Graduatie: 1e Dan Shotokan karate KBN/WKF
 • Beoefent karate sinds: 2006
 • Geeft les in karate sinds: 2012

Patrick van der Heijden


ASSISTENT - TRAINER KARATE

 • Geboortedatum: 25-06-1976
 • Graduatie: 1e DAN Shotokan karate KBN/WKF
 • Beoefent karate sinds: 1988
 • Geeft les in karate sinds: 2015
 • Beroep: Financial Controller
 • Telefoonnummer: 06-52584754

Stuur een mail

Wil jij je ook inschrijven voor de lessen Karate?

Inschrijven