Karate is voor


Beginners jeugd


Leeftijd: 7-13 jaar

Onze beginners jeugdgroep bestaat uit een grote groep kinderen tussen de 7 en 13 jaar die door enthousiaste en rijks-erkende trainers de beginselen van het Shotokan Karate aangeleerd krijgen. Heb je interesse? Dan nodigen we je van harte uit om twee gratis proeflessen mee te komen doen.

Trainingstijden

 • Maandag 18.30 tot 19.30 uur: Wedstrijdtraining Jiyu kumite (vanaf 9 jaar en minimaal gele band)
 • Woensdag 18.00 – 18.45 uur: Beginners training  jeugd (7 t/m 13 jaar)
 • Woensdag 19.45 – 20.15 uur: Open training kata of jiyu-kumite (vanaf 9 jaar)
 • Zaterdag 09.30 – 10.30 uur: Beginners en gevorderden training jeugd (7 t/m 13 jaar)
 • Zaterdag 10.30 – 11.00 uur: Open training kata of jiyu-kumite (vanaf 9 jaar)

Trainingslocatie

Wij trainen in de gymzaal van de Broederschool en de Vrije School in de wijk Molenberg in Heerlen.
Het adres is:
Kerkraderweg 9
6416 CC Heerlen

Bekijk op de kaart

Contributie

Een vereniging kan niet voortbestaan zonder het innen van contributies.

Jeugd t/m 12 jaar Kosten per maand
Karate € 14,-
Wedstrijdtraining + € 5,-
13 jaar en ouder Kosten per maand
Karate € 17,-
Wedstrijdtraining + € 5,-

Exameneisen

Een kandidaat die op wil gaan voor een volgende graad dient aan een aantal eisen te voldoen:

 • de vastgestelde presentie (de aanwezigheid wordt geadministreerd);
 • zijn of haar inzet tijdens de trainingen;
 • deelname aan verenigingsactiviteiten (stages, clubkampioenschappen en eigen wedstrijden)
 • zijn of haar niveau.

Slip- en band examens worden tweemaal per seizoen afgenomen. Daarbij is de regel dat het eerste examen in het seizoen openstaat voor alle leden. Voor het tweede examen wordt de kandidaat uitgenodigd door de trainer(s).

Download hier de exameneisen voor alle graduaties

Dojo Regels

 • Ieder lid moet steeds zorg dragen voor een schoon lichaam en zorgen dat de nagels van handen en voeten kort geknipt zijn.
 • Het lid zal de eer van de vereniging nooit schaden, doch alleen bevorderen.
 • Een lid dat zich schuldig maakt aan wangedrag wordt geroyeerd.
 • Elk nieuw lid wordt verplicht om via automatische incasso de maandelijkse contributie te betalen.
 • Het lesgeld dient steeds voor de 10e van elke maand betaald te zijn; ook tijdens vakanties en erkende feestdagen moeten de lessen worden doorbetaald.
 • Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de contributie verplichting.
 • Het beëindigen van het lidmaatschap kan op de eerste dag van de volgende maand. Indien er een achterstand in de contributiebetaling is, dien je deze eerst te voldoen alvorens je je kunt uitschrijven.
 • Elk lid moet bereid zijn een sportkeuring te ondergaan, alvorens hij/zij tot Budosport Heerlen toetreedt.
 • De vereniging is niet verantwoordelijk voor het achterlaten, zoekraken en/of beschadigen van persoonlijke eigendommen.
 • Voor ongelukken tijdens de trainingen, wedstrijden, demonstraties en clubactiviteiten zal niemand aansprakelijk gesteld kunnen worden. Deelname gebeurt geheel op eigen risico.
 • Elk lid verklaart zich bereid om na een maand in witte karate kleding te verschijnen.
 • Voor de eigen veiligheid en die van anderen is het niet toegestaan om tijdens de trainingen sieraden (bijvoorbeeld kettingen, armbanden, ringen, piercings en dergelijke) te dragen en kauwgum of ander snoep te nuttigen.
 • Het dragen van enige vorm van straatschoeisel in de zaal is niet toegestaan.
 • Bij aanmelding bij Karatevereniging Budosport Heerlen dient elk lid ook zorg te dragen voor de aanmelding van het bondslidmaatschap (KBN).
 • Tijdens de trainingen zijn bezoekers aan de kant zo stil mogelijk en zo min mogelijk storend.

Huishoudelijk reglement is vastgesteld door het bestuur van Karatevereniging Budosport Heerlen

Trainers

Roger Meertens


HoofdTrainer karate

 • Geboortedatum: 06-06-1967
 • Graduatie: 5e Dan Shotokan karate KBN/WKF
 • Bevoegdheden: Rijksgediplomeerd leraar karatedo KBN (niveau 4 volgens de KSS), Trainer Rots en water (Gadaku Instituut), Lid Nationale Dan commissie van de Karatedo Bond Nederland, Lid in de Orde van Oranje Nassau (2006)
 • Beoefent karate sinds: 1984
 • Geeft les in karate sinds: 1986
 • Beroep: Leraar en staatsexaminator wiskunde Havo/Vwo
 • Telefoonnummer: 045-5711326

Stuur een mail

Saskia Hol


Trainer karate

 • Geboortedatum: 07-12-1977
 • Graduatie: 2e Dan Shotokan karate KBN/WKF
 • Bevoegdheden: Gediplomeerd Dojo assistent KBN
 • Beoefent karate sinds: 1987
 • Geeft les in karate sinds: 2006
 • Beroep: Adviseur Werkgeversdiensten, Werkbedrijf UWV Heerlen
 • Telefoonnummer: 06-21143198

Stuur een mail

Dirk Gillissen


Trainer karate

 • Geboortedatum: 04-08-1975
 • Graduatie: 1e Dan Shotokan karate KBN/WKF
 • Bevoegdheden: Gediplomeerd Dojo assistent KBN
 • Beoefent karate sinds: 1986
 • Geeft les in karate sinds: 1998
 • Beroep: Osteopaat
 • Telefoonnummer: 06-29547026

Stuur een mail

Rutger van de Mortel


Assistent – Trainer karate

 • Geboortedatum: 02-09-1994
 • Graduatie: 1e Dan Shotokan karate KBN/WKF
 • Beoefent karate sinds: 2006
 • Geeft les in karate sinds: 2012
 • Beroep: Student

Patrick van der Heijden


ASSISTENT - TRAINER KARATE

 • Geboortedatum: 25-06-1976
 • Graduatie: 1e DAN Shotokan karate KBN/WKF
 • Beoefent karate sinds: 1988
 • Geeft les in karate sinds: 2015
 • Beroep: Financial Controller
 • Telefoonnummer: 06-52584754

Stuur een mail

Mayk Stevens


Assistent – Trainer karate

 • Geboortedatum: 29-08-2000
 • Graduatie: 1e Dan Shotokan karate KBN/WKF
 • Beoefent karate sinds: 2007
 • Geeft les in karate sinds: 2015
 • Beroep: Scholier

Selena Stevens


ASSISTENT - TRAINER KARATE

 • Geboortedatum: 27-08-2002
 • Graduatie: 1e Dan Shotokan karate KBN/WKF
 • Beoefent karate sinds: 2009
 • Geeft les in karate sinds: 2017
 • Beroep: Scholier

Wil jij je ook inschrijven voor de lessen Karate?

Inschrijven