Nieuws


Bestuurswisseling


Op woensdag 4 september 2013 heeft binnen onze vereniging een bestuurswisseling plaatsgevonden. Het voltallige bestuur heeft vanavond op de Limaweg het stokje overgedragen aan ons nieuw bestuur.

Wij willen het oude bestuur en commissieleden bedanken voor hun jarenlange inzet voor onze vereniging. Met name onze oud- voorzitter Toon Quaedackers willen we speciaal bedanken. Hij is 13 jaar bestuurslid geweest van onze vereniging. Ook natuurlijk onze oud-secretaris Marcel zijn we dank verschuldigd. Mannen bedankt voor jullie inzet !!!!

Onze vereniging bestaat bijna 40 jaar en dat is een prestatie waar we trots op mogen zijn. Het nieuwe bestuur zal hier een grote taak in gaan vervullen.

Jullie zijn natuurlijk benieuwd wie het nieuwe bestuur vormt.

In de speciale ledenvergadering is unaniem een goedkeuring gegeven voor het volgende bestuur.

Het bestuur zal niet zoals eerst uit drie personen bestaan maar uit vijf.

 

Als nieuwe voorzitter mogen we terug welkom heten:         Patrick van der Heijden

Onze penningmeester was en blijft:                                    Justin van de Mortel

Als secretaris Judo :                                                           Eric Quaedackers

Als secretaris Jiu Jitsu :                                                     Léon Offermans

Als secretaris Karate heten we terug welkom:                  Saskia Hol

 

Deze 5 mensen vormen het dagelijks bestuur van Budosport Heerlen.

Hoe de taken verder verdeeld gaan worden betreffende  commissie’s en eventuele andere taken zal het nieuwe bestuur zich nog over beraadslagen. We zullen u hierover zeker blijven informeren via onze website.

Wij wensen dit nieuwe bestuur, namens al onze leden heel veel succes, wijsheid en daadkracht  in hun nieuwe taak. En op naar het 50 jarig bestaan van onze vereniging.