Nieuws


1 september starten de lessen op de nieuwe locatie


Beste Lid, ouders/verzorgers:

De zomervakantie is over een paar weken weer ten einde en kunnen we met zijn allen gaan genieten van de nieuwe gymzaal. De trainingen starten weer op 1 september. De doordeweekse lessen starten dan op de nieuwe locatie. De gymzaal ligt aan de Zondagstraat op de Molenberg. De zaterdaglessen blijven ongewijzigd plaatsvinden in de gymzalen op de Vullingsweg en Corisbergweg op de Heerlerbaan.

De lestijden blijven gehandhaafd met de huidige tijden, deze zijn terug te  vinden op onze website www.budosportheerlen.nl

Door het verhuizen naar de nieuwe gemeentelijke accommodatie verliezen we wat vrijheid   met betrekking tot het leggen van de matten. De matten zullen dus voor aanvang van de les moeten worden gelegd. Wij verwachten van ouders en leden dat ze helpen bij het leggen van de matten voor aanvang. Wij schatten in dat het leggen van de matten zo’n 20 minuten duurt. Met meer hulp is dat natuurlijk minder. Hierdoor hebben de kinderen geen verlies van lestijd en kunnen ze vrijwel direct gaan sporten. Wij hopen op jullie medewerking!

Na de zomervakantie gaan wij ook weer aan de slag met de Grote Club Actie, net zoals vorig jaar willen wij de leden vragen om te helpen met het verkopen van zoveel mogelijk loten. Van de opbrengst van de loten kunnen we leuke activiteiten ondernemen. Meer info volgt.

Hopende U hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Bestuur Budosport Heerlen